Trening naśladowania dla psów to nowa metoda szkoleniowa oparta o zdolności psów do społecznego uczenia się. Najnowsze badania etologiczne odkryły społeczne zdolności poznawcze psów i wykazały, że zwierzęta te są zadziwiająco predysponowane do uczenia się w ten sposób od ludzi.

DO AS I DO jest nową metodą szkoleniową opartą na społecznych zdolnościach poznawczych psów, w szczególności na ich umiejętności naśladowania. Dzięki tej metodzie psy uczą się nowych zachowań obserwując i naśladując swoich właścicieli.

Data: 13-14 llutego 2016
Prowadząca: Claudia Fugazza (Italy)
Miejsce: Centrum Falenty, Warszawa
Cena: 500 zł
Informacje i zapisy: http://psiawachta.pl/trening-nasladowania-u-psow-do-as-i-do-poziom-1-2016/

PROGRAM
• Podstawy teoretyczne uczenia się społecznego u psów.
• Protokół treningu 1 fazy.
• Praktyka: nauka zasady naśladowania.
• Protokół treningu 2 fazy.
• DO AS I DO jako metoda szkoleniowa.
• Generalizacja zasady naśladowania.
• Czym jest naśladowanie?
• Porównanie różnych metod uczenia się psów.
• Praktyka: uczenie nowych zachowań metodą DO AS I DO

W seminarium przewidujemy uczestnictwo około 6 psów, które pod okiem Claudii przejdą wstępny trening naśladownictwa. Psy uczestniczące w zajęciach praktycznych powinny umieć zostawać w pozycji siad oraz wykonywać co najmniej trzy zachowania wyłącznie na komendę werbalną.

W czasie wykładów teoretycznych psy powinny przebywać w pokojach hotelowych. W trakcie zajęć praktycznych na sali może znajdować się tylko jeden pies. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminarium ze swoim psem proszone są o kontakt pod adresem info@psiawachta.pl

Cena seminarium dla uczestników z psami jest o 100 zł wyższa niż dla uczestników bez psów.