do  Obi u Hrabiego - II treningowe przebiegi klubu DogOn