Klubowa Wystawa Spanieli i Psów Dowodnych / Club Show Spaniel and Water Dogs - 21 Listopada/November 2015

w godzinach 09:00 - 19:00
Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce