Mistrzostwa Polski IPO 2015

Mistrzostwa Polski IPO 2015 patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Dziękujemy w imieniu Zawodników, Gości i organizatorów!
www.gorakalwaria.pl