ZAWODY OBEDIENCE PP - 13.12.2015 r

ZAWODY OBEDIENCE PP- 13.12.2015 r
Lokalizacja zawodów: Miejscowość: Gamratka 13A, 05-303 Mińsk Mazowiecki

Klasy 0,1,2,3

Początek zawodów godzina 9.00, planowany koniec godzina 16:00

Sędzia zawodów: Tadeusz Roszkiewicz 
Organizator zawodów : ZkwP Oddział Warszawa

Limit zgłoszeń: 25
Opłata 80 zł

Organizator nie przewidział treningu.
Zawody odbędą się na terenie gospodarstwa rolnego, gdzie znajdują się konie, kozy, owce, kury i koty. Prosimy o pilnowanie swoich psów. Plac zawodów to miejsce, na którym czasem wypasają się owce.


Otwarcie zgłoszeń 16.11.2015 godz. 20
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz wpłat 01.12.2015
UWAGA! 
1. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia prawidłowo wypełnione, nie ma opcji automatycznej odpowiedzi, więc potwierdzenie przyjęcia może nie przyjść natychmiast. Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia na zawody. Decyduje kolejność zgłoszeń. z.obedience@wp.pl
2. Wycofanie zgłoszenia po upływie terminu zgłoszeń, możliwe będzie jedynie w przypadkach losowych, za zgodą organizatora. 
3. W przypadku zwolnienia się miejsca po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, organizator może przyjąć pierwszą osobę z listy rezerwowej ( nie będzie możliwości wskazania „zmiennika” przez osobę wycofującą zgłoszenie).
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sędziego oraz harmonogramu zawodów